TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 2     (Sayfalar: 161-166)

İlioinguinal yaklaşımla redüksiyon ve tespit yöntemleri

Mehmet Arazi 1

1 Özel Konya Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Konya

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.20
Görüntüleme: 273
 - 
İndirme : 251

İlioinguinal yaklaşım, ileri derecede ayrılmış asetabulum kırıklarının cerrahi tedavisinde yaygın olarak kullanılan seçkin bir yaklaşımdır. Bu teknik, ilk kez 1960 yılında Letournel tarafından tanımlanmıştır. Hızlı iyileşme dönemi ve makul derecede düşük komplikasyon oranları, yaklaşımın öne çıkan avantajlarıdır. Son yıllarda asetabulum kırıklarının cerrahi tedavisinde yaygın olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bölgedeki anatomik yapılar, cerrahi sırasında birtakım güçlükler sunabilir. İlioinguinal yaklaşımla, anteriyor duvar veya kolon kırıkları, anteriyor kolon ve hemitransvers kırıkları gibi, asetabulumun ön bölümünü ilgilendiren kırıklar ile bazı transvers kırıkları redükte ve tespit edilebilir. Ön kolon komponenti daha fazla ayrılmış bazı T şekilli kırıklar da ilioinguinal yaklaşım ile tedavi edilebilir. Bu makalede, ilioinguinal yaklaşımla gerçekleştirilen asetabuler kırık redüksiyon cerrahisinin teknik özellikleri, ipuçları ve tehlikeler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Asetabulum kırıkları; ilioinguinal yaklaşım; cerrahi tedavi