TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 2     (Sayfalar: 167-171)

Kocher-Langenbeck yaklaşımı ile kırık redüksiyonu ve tespit

Hakan Kınık 1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.21
Görüntüleme: 562
 - 
İndirme : 516

Bu makalede, günlük uygulamada asetabulum kırıklarının cerrahi tedavisinde en sık kullanılan kesi olan Kocher- Langenbeck kesisinin tekniği, ulaşılabilecek alan, korunması gereken önemli yapılar, yüzüstü ve lateral dekübit pozisyonun avantaj ve dezavantajları ve bu kesi ile tedavi sırasında yapılabilecek redüksiyon manevraları ile tespit teknikleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Asetabulum kırığı; kırık tespiti; Kocher Langenbeck; posteriyor yaklaşım