TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 2     (Sayfalar: 172-177)

Asetabulumun her iki kolon kırığının tedavisinde redüksiyon ve tespit teknikleri

Hüseyin Demirörs 1, Orçun Şahin 1

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.22
Görüntüleme: 447
 - 
İndirme : 436

Asetabulumun her iki kolon kırıkları yüksek enerjili yaralanmalar sonucu pelvis halkasının tamamen bozulması ve başka sistemik sorunlar dahil olmak üzere, eşlik eden çoklu travmalar ile ilişkilidir. Femur başı üzerindeki asetabulum serbest yüzer şekilde olması nedeniyle, yalancı bir uyumun oluştuğu düşünülse de, anatominin büyük oranda bozulduğu, femur başının medialize olarak yuvanın derinleştiği ve boynu sardığı gösterilmiştir. Cerrahi tedaviyi olanaksız kılan olağan dışı sorunlar olmadığı takdirde, açık yerleştirme ve plak vida ile tespit gerekir. Çoğunda, üç ana fragman vardır. T tipi kırıklardan tek farkı, transvers hattın asetabulum superiyorunda olmasıdır. Tek bir yaklaşımla tüm fragmanlara ulaşabilmek için genişletilmiş iliofemoral, triradiat gibi büyük açılımlar gerekir; fakat bu yaklaşımlarda yara sorunları ve komplikasyon oranları çok yüksektir. Bunun yerine aşamalı ön ve arka girişimler aynı veya takip eden seanslarda yapılabilir. İlioinguinal yaklaşım, ön kolon yer değiştirmesi çok olduğunda; Kocher- Langenbeck ise arka kolon yer değiştirmesi belirgin olduğunda tercih edilmelidir. Tespite her zaman sağlam temeli oluşturan sakroiliyak ekleme bağlı parçadan başlamak ve her iki kolonu da bu temele yerleştirmek gerekir. Her iki kolon da 3.5 mm`lik rekonstrüksiyon plakları ile tespit edilmelidir. İlgili kolonun plaklanması ile diğer kolonun yeterli redüksiyon sağlandığında, arka veya ön kolon vidaları diğer kolonun tespiti için alternatif olarak kullanılabilir. Sağlanan yerleştirme ne kadar başarılı, eklem yüzü ne kadar düzgün ise, uzun dönem başarı da bir o kadar yüksektir. Uzun dönemde artroz gelişse dahi, her iki kolon yerleştirilmiş ve medial yer değiştirme düzeltilmiş ise, eklem artroplastisi de teknik olarak kolaylaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Asetabulum; iki kolon; tespit; kırık; teknik