TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 2     (Sayfalar: 178-181)

Asetabulum ön kolon ve arka hemitransvers kırıkları

Güvenir Okcu 1

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.23
Görüntüleme: 495
 - 
İndirme : 392

Asetabulum ön kolon ve arka hemitransvers kırıkları, diğer asetabulum kırıkları içinde göreceli olarak daha az görülen karmaşık kırıklardandır. Ön kolon ya da arka duvar hemitransvers kırıkları ile ilişkili kırıklarda tipik olarak kırık çizgisi ön kolonu daha horizontal (ön kolon), diğer bir deyişle yüksekten veya oblik (ön duvar) planda geçer. Arka kolon kırık çizgisi ise, transvers planda ve herhangi bir yerde olabilir. Bu kırıkların değişik radyolojik görününümleri olabilir ve bazen T-tipi ve çift kolon kırıklarından ayırımı zor olabilir. Yer değiştirmemiş kırıklarda veya çok az yer değiştirmiş (2 mm`den daha az ayrılma olan) kırıklarda, stabil ve konsantrik bir kalça ekleminin olduğu ve subluksasyonun olmadığı olgularda ameliyatsız tedavi yöntemi düşünülebilir. Konservatif tedavi kriterlerine uymayan yer değiştirmiş kırıkların tedavisinde ise, cerrahi olarak asetabulum açık yerleştirimi ve içerden tespiti düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler : Asetabulum; kemik; kırılma; internal tespit