TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 2     (Sayfalar: 182-189)

Posteriyor duvar ve posteriyor kolon kırıklarının tedavisinde redüksiyon ve tespit teknikleri

Metin Küçükkaya 1, Özgür Karakoyun 1

1 İstanbul Bilim Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.24
Görüntüleme: 488
 - 
İndirme : 363

Posteriyor duvar kırıkları ve posteriyor kolon kırıkları Letournel ve ark. tarafından tanımlanan sınıflama sisteminde elementer kırık tiplerindendir. Asetabulum kırıklarının %25`ini, en sık görülen asetabulum kırığı olan posteriyor duvar kırıkları oluşturur. Posteriyor duvar kırıklarının %30`u tek parça halinde oluşur; geriye kalanı ise çok parçalıdır veya impaksiyon alanları içerir. Asetabulum kırıkları genellikle yüksek enerjili travmalar ile meydana geldiği için, sıklıkla eşlik eden yaralanmalar vardır. Beraberinde travmatik posteriyor kalça çıkığı ve siyatik sinir yaralanması eşlik edebilir. Acil yaklaşımda ortopedik tedavi, hemodinamik stabilitenin sağlanması ve genel klinik durumun iyileştirilmesi için yapılan işlemlere adapte edilir. Yetersiz tedavi edildiklerinde, asetabulum kırıklarının uzun dönem morbiditesi yüksektir. Muhtemel komplikasyonlar siyatik sinir yaralanması, posttravmatik artroz, osteonekroz, heterotopik ossifikasyon ve tromboemboli olarak sayılabilir. Uzun dönem sonuçları, asetabulum kırıklarının tedavisinde eklem yüzeyinin redüksiyonu ne kadar iyi sağlanabilirse sonucun o kadar iyi olduğunu göstermektedir. Ayrılmış asetabulum kırıkları herhangi bir kontrendikasyon yoksa, cerrahi olarak anatomik redüksiyon ve stabil tespit yöntemi ile tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler : Asetabulum; kırık; travmatik kalça çıkığı