TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 2     (Sayfalar: 195-200)

Asetabulum kırıklarında komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi

Kemal Aktuğlu 1, Nadir Özkayın 1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.26
Görüntüleme: 474
 - 
İndirme : 869

Asetabulum kırıklarının cerrahi tedavisinde birincil amaç, kalça eklem yüzeyinin anatomik olarak tekrar oluşturulmasıdır. Redüksiyonun kalitesi uzun süreli sonuçlarda belirleyicidir. Asetabulum ve pelvis kırıklarının cerrahi tedavisinde karşılaşılan komplikasyonlar, üç grupta ele alınabilir; ameliyat sırası, erken ameliyat sonrası dönem ve geç ameliyat sonrası dönem. Cerrahi girişim esnasında karşılaşılan komplikasyonlar; damar sinir yaralanmaları, malredüksiyon, kullanılan yabancı malzemenin eklem içinde bırakılması ve ölümdür. Erken ameliyat sonrası dönemde görülen komplikasyonlar; derin ven trombozu, pulmoner emboli, cilt nekrozu, enfeksiyon, redüksiyon kaybı, artrit ve ölümdür. Geç ameliyat sonrası dönem komplikasyonları ise, heterotopik kemikleşme, kondrolizis, avasküler nekroz ve posttravmatik artrozdur. Bu makalede, asetabulum kırıklarının cerrahi tedavisinde karşılaşılan muhtemel komplikasyonlar tartışıldı.

Anahtar Kelimeler : Asetabulum kırıkları; komplikasyonlar; tedavi