TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 3     (Sayfalar: 235-241)

Sporcularda trianguler fibrokıkırdak kompleks yaralanması ve tedavisi

Mustafa Özkan 1, Meriç Ünal 2

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir
2 Isparta Özel Şifa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Isparta

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.31
Görüntüleme: 477
 - 
İndirme : 683

Triangular fibrokıkırdak kompleksi (TFKK) distal radioulnar eklem stabilizasyonunda en önemli yapılardan biridir. Trianguler fibrokıkırdak kompleksinde meydana gelen yaralanmalar, ulnar taraflı el bileği ağrısının en önemli nedenlerinden biridir. El bileği artroskopisinin TFKK yaralanmalarının tanı ve tedavisinde daha fazla kullanılır hale gelmesi, bu tip yaralanmaların artroskopik olarak tedavisini de gündeme getirmiştir. Son yıllarda el bileği artroskopisi, özellikle sporcularda, TFKK yaralanmalarının tedavisinde altın standart olarak kabul edilmektedir. Bu makalede sporcularda oluşabilecek akut TFKK yaralanma tiplerinde öngörülen tedavi yöntemleri üzerinde durulmuş ve özellikle tip 1B periferik TFKK yırtıklarının tedavisindeki yeni gelişmeler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler : Trianguler fibrokıkırdak kompleksi; artroskopik tedavi