TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 4     (Sayfalar: 274-280)

Patellofemoral biyomekanik

İlhami Kuru 1, Bahtiyar Haberal 1, Çağrı Avcı 1

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.37
Görüntüleme: 695
 - 
İndirme : 1391

Patellofemoral eklem, dizin ekstansiyon mekanizmasında kuadriseps kasının kuvvet kolunu büyüterek ve kas kuvvetinin yönünü değiştirerek dizin stabilitesinde rol oynayan parçalardan biridir. Dizin tam fleksiyondan tam ekstansiyona hareketi sırasında diz rotasyon merkezinin sürekli değişmesinin nedeni, fleksiyon sırasında femurun tibia üzerinde dönme ve kaymasıdır. Q açısı patellaya etki eden proksimal ve distaldeki gerilme kuvvetleri arasındaki (spina iliyaka anteriyor superiyor (SİAS)-patella ortası ve patella ortası-tuberositas tibia arasında ölçülen) açıdır. Normalde bu açı 5-8 derecedir. Patellofemoral eklem reaksiyon kuvveti (PFERK)`ne dizin fleksiyon açısı etki eder. Patella trokleaya 20 derece fleksiyondan itibaren temasa başlar ve temas yüzeyindeki eklem reaksiyon kuvvetini kuadriseps tendonu ve patellar tendondaki kuvvetlerin bileşkesi oluşturur. Vücut ağırlığı nedeniyle daha çok artan gerilme kuvvetlerinin oluşturduğu PFERK`nin oluşturacağı basınç, temas alanındaki artışla giderilmiş olur. Temas alanındaki azalmalar, gerilme kuvvetlerindeki artış ve dizin fleksiyonu basıyı artırmaktadır. Temas alanı ve PFERK`yi değiştiren her türlü sorun basınç değişikliğine yol açacak ve klinik uygulamada ağrı veya daha ileri tablolarla karşımıza çıkacaktır. Vücut ağırlığı, vücut ağırlık merkezinin diz rotasyon merkezine dik uzaklığı ve diz fleksiyon miktarındaki artışlar basıyı artırırken, temas alanı ve patellar tendon moment kolundaki azalışlar basıyı artırır. Diz önü ağrısı ile gelen bir hastada temel sorun patellofemoral basınç artışına neden olacak daha uzaktaki bir sorun olabilir. Aktivite biçimine göre patellofemoral eklem reaksiyon kuvveti ve patellofemoral temas basıncı değişiklik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : Biyomekanik; patellofemoral eklem reaksiyon kuvveti; patellofemoral eklem; Q açısı