TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 4     (Sayfalar: 281-283)

Patellofemoral ağrı: Dizilim bozukluğu ağrının nedenini açıklamada yeterli mi? Terminoloji, patofizyoloji ve nosiseptif mekanizmalar

Gürkan Özkoç 1

1 Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Adana

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.38
Görüntüleme: 428
 - 
İndirme : 391

Uzun yıllar diz önü ağrısı patellar kondromalazi ile hemen hemen eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Ancak, bugün için diz önü ağrısını açıklamada daha önceleri kabul gören patellofemoral dizilim bozukluğunun tek suçlu olduğu düşünülmemektedir. Dizilim bozukluğu olmadan diz önü ağrısı olabileceği gibi, dizilimin bozuk olduğu bireylerde herhangi bir ağrı olmayabilmektedir. Nöroanatomik temelli çalışmalarda diz önü ağrısının altında yatan esas faktörün lateral retinakulum olduğu, buradaki gerilmeye bağlı iskemik süreçlerin damar çevrelerindeki nosiseptif aksonlarda nöral proliferasyona neden olduğu gösterilmiştir. Ağrı kesici bir diğer mekanizma da, yalnızca dizilimi düzelttiği için değil, aynı zamanda patellar denervasyona neden olarak ağrının dindirilmesinde faydalı olduğu öne sürülen lateral retinaküler gevşetmedir. Diz önü ağrısında tanımlanan nöral model de, en az patellofemoral dizilim bozukluğu kadar dikkatle izlenmesi gereken bir mekanizmadır.

Anahtar Kelimeler : Diz önü ağrısı; nosisepsiyon; patellofemoral dizilim; patellofemoral ağrı