TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 4     (Sayfalar: 284-289)

Patellofemoral eklem hastalıklarının sınıflandırması

Semih Aydoğdu 1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.39
Görüntüleme: 502
 - 
İndirme : 720

Patellofemoral eklem ile ilişkili bütün konularda olduğu gibi, patellofemoral eklem hastalıklarının sınıflandırılmasına ilişkin bir uzlaşmadan da söz edebilmek mümkün değildir. Farklı yaş gruplarında birbirlerinden oldukça değişik özellikler taşıyan bu hastalıklar, benzer, hatta ortak özellikler taşımaktadır. Patellofemoral eklem sorunlarını sınıflayabilmek amacıyla yaklaşık 40 yıldır, çok çeşitli parametreleri esas alan sınıflama sistemleri geliştirilmiştir. İdeal bir sınıflama sistemi kıyaslanabilir olmalı, tedavi yönünden hekimlere yol gösterici olmalı ve her şeyden önemlisi klinik uygulamada kullanılabilir olmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Sınıflama; patella; patellofemoral hastalıklar