TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 4     (Sayfalar: 290-293)

Patellofemoral eklemin klinik muayenesi

Özal Özcan 1

1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.40
Görüntüleme: 506
 - 
İndirme : 973

Patellofemoral eklem, diz ekleminin klinik muayenesinde tam olarak değerlendirilmeyen, ancak klinik olarak önemli olan birçok sorunu barındıran diz ekleminin bütünleyici bir parçasıdır. Muayene yürürken ve ayakta dururken, sırtüstü ve yüzüstü yatar pozisyonda yapılmalıdır. Eklem yüzü, retinakulum, kuadriseps, patellar tendon ve eklem dizilimi mutlaka değerlendirilmelidir. Genu varus, valgus, rekurvasyon ve prokurvasyon varlığında patellofemoral eklemde patoloji olabileceği unutulmamalıdır. Patellofemoral eklem muayenesinde Q açısı, dinamik patellar kayma, patellar krepitasyon, atlama hissi, hipermobilite ve yarı çıkık değerlendirmesi yapılmalı, diz ekleminin klinik muayenesinin bir bütün olduğu hatırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Patellofemoral muayene; patellofemoral eklem; Q açısı