TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 4     (Sayfalar: 294-301)

Patellofemoral eklem radyolojisi ve tomografisi

Halit Pınar 1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.41
Görüntüleme: 488
 - 
İndirme : 1983

Patellofemoral komplikasyonlar, birçok olguda dikkatli bir öykü ve fizik muayene ile tanınabilir. Klinik değerlendirmeden sonra istenecek ilk incelemeler ön-arka, yan ve patella aksiyel grafiler olmalıdır. İzole patellofemoral ağrısı olan olgularda direkt grafiler genellikle negatiftir. Az sayıda olguda ağrı grafide görülen osseöz bir lezyona bağlıdır. Özellikle yan ve aksiyel grafiler, patellofemoral instabilitede önemli bir rol oynayan patella alta, troklea displazisi ve patella lateralizasyonu ve eğimine ilişkin önemli ipuçları verir. Aksiyel bilgisayarlı tomografi kesitleri, daha net ölçüm olanağı verebilir. Ayrıca majör bir instabilite faktörü olan tüberkül lateralizasyonunu ölçme olanağı sağlar.

Anahtar Kelimeler : Bilgisayarlı tomografi; direkt grafi; patellofemoral eklem