TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 4     (Sayfalar: 302-313)

Patellofemoral eklem patolojilerinin değerlendirilmesinde manyetik rezonans görüntülemenin rolü

Gökçen Çoban 1, Nefise Çağla Tarhan 1

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.42
Görüntüleme: 445
 - 
İndirme : 1412

Bu derlemede, diz önü ağrısı ile başvuran ve patellofemoral eklem patolojisi düşünülen hastalarda, manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) yüksek duyarlılıkla saptayabileceği patolojiler irdelenmiştir. Ayrıca patellofemoral eklem anatomisi, varyasyonları, patolojileri, akut-kronik süreçte dejeneratif hastalıkların MRG bulgularından bahsedilecektir. Ayrıntılı inceleme; patellofemoral eklem patolojilerine erken dönemde tanı konulup tedavi edilerek hastaya daha kaliteli yaşam sağlayabilmek için önemlidir.

Anahtar Kelimeler : Diz önü ağrısı; kondromalazi; manyetik rezonans görüntüleme; patellofemoral eklem