TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 4     (Sayfalar: 314-319)

Spor ve patellofemoral sorunlar

Mahmut Nedim Doral 1-2, Defne Kaya 2, Egemen Turhan 3, Gürhan Dönmez 2

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara
3 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Zonguldak

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.43
Görüntüleme: 560
 - 
İndirme : 537

Bir ortopedist ya da spor hekiminin klinikte sıkça karşılaştığı sorunların başında gelen diz ağrısının en önemli kaynağını oluşturan patellofemoral sorunlar, tanı ve tedavi yöntemlerinde henüz ortak bir görüş birliği sağlanamadığı için `ortopedinin kara deliği` olarak tanımlanır. Sporcularda ise çoğu zaman bir aşırı kullanım yaralanması şeklinde görülen bu antite ile ilgili çok çeşitli sınıflandırma sistemleri geliştirilmiştir. Bu makalede sporcularda görülen patellofemoral sorunlar sınıflandırılarak, klinisyenlere yol gösterecek şekilde tanı ve tedavileri derlenmiştir. En doğru ve etkin tedavi yaklaşımının belirlenebilmesi için sorunun patofizyolojisi ve kaynağı doğru irdelenmeli, her hastaya özgü karakteristiklerin olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler : İnstabilite; patellofemoral eklem; spor