TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 4     (Sayfalar: 320-324)

Lateral patellofemoral kompresyon sendromu

Mehmet Uğur Özbaydar 1, Emre Demirçay 2, Egemen Altan 3

1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Konya

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.44
Görüntüleme: 808
 - 
İndirme : 1451

Lateral patellofemoral kompresyon sendromu (LPKS), başlıca diz önü ağrısı ile ortaya çıkan alt ekstremitenin dizilim bozukluğudur. Lateral retinakulumdaki aşırı gerginliğe bağlı olarak patella dışa doğru devrilmiştir, ancak hala femur oluğu içindedir. Diz önü ağrısına neden olan patellofemoral patolojiler geniş bir spektrum oluşturur. Tam bir öykü, fizik muayene ve uygun görüntüleme yöntemleri ile LPKS`nin, patellanın diz içinde normal seyrettiği ve diz önü ağrısı olan hastalar ve patellofemoral instabilitesi olan hastalardan ayırt edilmesi önemlidir. Lateral patellofemoral kompresyon sendromu, başlıca konservatif yöntemler ile tedavi edilir. İyi seçilmiş, konservatif tedaviye dirençli olgularda artroskopik lateral gevşetme ile başarılı sonuçlar alınması mümkündür. Bu makalede LPKS tedavisine yönelik günümüzdeki yaklaşımlar derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : Diz önü ağrısı; artroskopik lateral gevşetme; lateral patellofemoral kompresyon sendromu