TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 4     (Sayfalar: 352-356)

Patellofemoral artroz ve artroplasti

Berk Güçlü 1, İlhami Kuru 2

1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.49
Görüntüleme: 657
 - 
İndirme : 873

Patellofemoral artroplasti primer osteoartrit, displazi veya post-travmatik olan patellofemoral artroz için 55-60 yaştan genç, normal patellofemoral dizilimi olan, yarı çıkığı olmayan hastalar için etkili bir seçenektir. Daha önceden distal yeniden dizilim sağlama girişimi geçirmiş olanlarda, tüberkül anteromedializasyonu veya direkt olarak anteriorizasyon uygulananlarda da bir seçenek olarak kullanılabilmektedir. Patellofemoral artroplasti yalnızca patellofemoral artrozlularda her ne kadar teknik olarak zorlayıcı ve sonuçlar implantın geometrisine direkt olarak bağlı olsa da, gerçek anlamda bir ağrı giderici işlemdir. Kalıcı instabilite erken dönemde başarısız sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle patellar instabilitesi veya hatalı dizilimi düzeltilemeyenlere uygulanmamalıdır. İmplantın hatalı yerleştirilmesi, patellar uyumun sağlanamamasına ve mekanik olarak patellanın takılmasına neden olur. Tibiofemoral kompartmanların, her iki menisküsün ve çapraz bağların korunması total artroplastiye nazaran daha kinematik bir diz sağlar. Genç ve aktif hastalarda, yalnızca patellofemoral artroz varlığında, total artroplasti ve patellektomiye nazaran daha cazip bir seçenek olmasındaki neden, gerektiğinde rahatlıkla total artroplastiye dönüş rahatlığındandır. Geliştirilen yeni patellofemoral artroplasti tasarımları ile patellofemoral artroplasti sonrasında diz önü ağrısının insidansı, total eklem artroplasti sonrasındaki insidans ile eş değer düzeyde; %4-7 civarındadır. Tibiofemoral kıkırdak kayıplarının çok az oranlarda olması bile sonuçların kötü olabilmesine neden olduğundan, patellofemoral artroplasti uygulamaları genç hastalarla sınırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Diz önü ağrısı; artroplasti; artoz; patellofemoral eklem