TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 4     (Sayfalar: 357-361)

Erişkinlerde patella kırıkları

Mehmet Şükrü Şahin 1, Ahmet Sinan Sarı 2, İbrahim Deniz Canbeyli 2, Gökhan Çakmak 1

1 Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.50
Görüntüleme: 630
 - 
İndirme : 3951

Patella, ekstansör mekanizma içerisinde kuadriseps tendonu ile patellar tendon arasında bulunan bir sesamoid kemiktir. Dizin ekstansiyonunda kaldıraç gibi görev yapar ve kuadriseps kasının gücünü kuvvetlendirir. Patella kırıkları tüm iskelet sistemi kırıklarının yaklaşık %0.5-1.5`lik bir bölümünü oluşturur. Patella kırıkları doğrudan veya dolaylı travmalarla olabilir. Patella kırıklarının tedavisi kırığın tipine, kırık parçalarının büyüklüğüne ekstansör mekanizmanın bütünlüğüne ve eklem yüzünün düzgünlüğüne bağlıdır. Modifiye gergi bandı telleme tekniği, patella kırıklarında en sık kullanılan cerrahi tedavidir ve hemen hemen her tip kırıkta kullanılabilir. Tedavinin çeşidinden bağımsız olarak tüm patella kırıklarında erken iyileştirme önerilmektedir. Bu yazıda erişkinlerde görülen patella kırık çeşitleri tartışıldı ve güncel tedavi yöntemleri özetlendi.

Anahtar Kelimeler : Erişkin; patella kırığı; patellektomi; gergi bandı ile telleme