TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 4     (Sayfalar: 362-365)

Çocuklarda patella kırıkları

Mehmet Şükrü Şahin 1, Ahmet Sinan Sarı 2, Gökhan Çakmak 1

1 Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.51
Görüntüleme: 504
 - 
İndirme : 748

Patella kırıklarının genellikle çocuklarda daha az görüldüğünün düşünülmesine rağmen, erişkinlerdeki gibi çocuklarda da toplam kırıkların yaklaşık %1`lik kısmını oluşturur. Çocuklarda patella kırıklarının da yaklaşık yarısını sleeve kırıklar oluşturur. Bir kemik parçası yoksa, hem klinik hem de röntgen ile tanı koymak oldukça zordur. Erkeklerde üç kat daha sık görülür. Tedavi uygun bir redüksiyon ve genellikle hasarlanmış patellar tendonun içeriden tespitini içerir. Bu derleme makalesinde, çocuklarda görülen patella kırıkların tipleri ve özellikleri özetlendi. Başlıca tedavi yöntemleri ve güncel yaklaşımlar da irdelendi.

Anahtar Kelimeler : Çocuk; patella, sleeve kırıklar; tedavi yöntemi