TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 4     (Sayfalar: 388-391)

Patellektomi

Hakan Boya 1

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.55
Görüntüleme: 479
 - 
İndirme : 611

Patellektomi uygulaması, geçmişte yaygın kullanım alanı bulmuş olsa da günümüzde diz eklemi biyomekaniğinin daha iyi anlaşılması sonucu endikasyonları giderek azalmıştır. Patellanın diz ekleminde ekstansör mekanizmanın doğal bir parçası olduğu göz önüne alınırsa, patellektomi sonrasında diz ile ilgili yeni sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. İyi bir patellektomi tekniği patellektomiye bağlı sorunları kısmen de olsa önleyebilir. Bu yazıda total ve kısmi patellektomi tipleri, endikasyonları, teknikler ve patellektominin dezavantajları konularında literatür bilgisi derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : Defekt tamiri; ekstansör mekanizma; endikasyonlar; patellektomi; teknik