TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 4     (Sayfalar: 392-395)

Patella ve patella tümörleri

Gökhan Çakmak 1, Orçun Şahin 2, Mehmet Şükrü Şahin 1, İsmail Cengiz Tuncay 2

1 Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.56
Görüntüleme: 266
 - 
İndirme : 304

Diz önü ağrısı, ortopedi polikliniklerine başvuran hastaların en yaygın yakınma nedenlerinden biridir. Ayrıcı tanıda patella tümörleri dahil, oldukça geniş bir yelpaze akılda bulundurulmalıdır. Dev hücreli tümör, patellada görülen en sık primer kemik tümörüdür. Kondroma, anevrizmal kemik kisti, osteoid osteoma ve osteokondroma da patellanın diğer primer kemik tümörleri arasındadır. Metastazlar ve primer patellar osteosarkomlar malign tümörlerde en sık görülen patolojilerdir. Bu ağrı dejeneratif osteoartrit veya patellar kondromalazi kaynaklı ağrıya çok benzer olup, sıklıkla tanıda gecikmeye neden olur. Özellikle geceleri olan diz önü ağrısında patella kaynaklı bir tümör akla getirilmeli ve mutlaka hastanın lateral direkt grafileri değerlendirilmelidir. Tanı amaçlı yapılacak olan açık biyopsi iyi planlanmalı ve dikkatli bir teknikle gerek cilt ve ciltaltı dokusunun, gerekse de eklemin malign tümör hücreleri ile kirletilmemesine özen gösterilmelidir. Patellar tümörlerin tedavisi, dizin ekstansör mekanizmaları ile ilişkileri yüzünden zordur. Ancak tanı sonrası, uygun cerrahi girişimlerin uygulanması ve patellar tümörlerin genellikle iyi huylu olmaları nedeniyle, tedavinin klinik sonuçları çoğunlukla iyidir. Diğer tedavi seçenekleri içerisinde patellektomi, küretaj ve greftleme veya metilmetakrilat çimento ile doldurma veya rezeksiyon sonrası protez uygulaması ile artroplasti bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Glomus tümörü/cerrahi; patella; tümör