TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 1     (Sayfalar: 001-010)

Dirsek çevresi cerrahi yaklaşımlar

Taner Güneş 1, Erkal Bilgiç 1

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tokat

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.01
Görüntüleme: 123
 - 
İndirme : 89

Dirsek bölgesine uygulanacak cerrahi yaklaşımlar, dirseğin kompleks anatomisi nedeni ile özelliklidir. Dirsek çevresindeki vasküler ve nörolojik yapıların çokluğu yanında, dirsek ekleminin stabilitesini sağlayan yapılar nedeniyle cerrahi yaklaşımlar kompleks olabilir. İlgili patolojinin cerrahi tedavisinin en başarılı şekilde yapılması, uygun bir cerrahi yaklaşımın seçilmesine bağlıdır. Dirsek çevresine cerrahi müdahalelerde, mediyal, lateral, anterior, posterior ve bir de bunların kombinasyonları şeklinde tanımlanmış yaklaşımlar mevcuttur. Hangi yaklaşımın hangi patoloji için kullanılabileceğinin bilinmesi temel kuraldır.

Anahtar Kelimeler : cerrahi tedavi; dirsek