TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 1     (Sayfalar: 051-056)

Dirsek kırıklı çıkıkları: genel yaklaşım ve sınıflama

Ufuk Nalbantoğlu 1, Arel Gereli 1

1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.07
Görüntüleme: 54
 - 
İndirme : 35

Dirsek bölgesi kırıklı çıkıkları karmaşık yaralanmalardır ve yanlış tanı konulduğunda sorun daha da karmaşık hale gelir. Eşlik eden olası yaralanmaları tanımak için, müdahale öncesinde tüm radyolojik değerlendirmelerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekir. Bu değerlendirmeler direkt grafileri, bilgisayarlı tomografiyi (BT) ve imkan varsa üç boyutlu BT`yi içermelidir. Bu yaralanmalar beş ana başlıkta değerlendirilebilir: (1) dirsek çıkığı ve radius başı kırığı, (2) dirsek çıkığı ve anteromediyal koronoid kırığı (varus posteromediyal instabilite), (3) dirsek çıkığı ve radius başı ile koronoid kırığı (korkunç üçlü), (4) öne dirsek çıkığı ve ulna üst uç kırığı (transolekranon) ve (5) arkaya dirsek çıkığı ve ulna üst uç kırığı (Monteggia yaralanması). Yaralanmanın tam olarak tanımlanması tedavi hazırlığı için anahtardır. Dirsek kırıklı çıkıklarında her bir alt tipin kendine özgü bileşenleri vardır. Kararlı bir dirsek eklemi elde etmek için bu bileşenler tam olarak tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler : dirsek; çıkıklar; kırıklı çıkıklar