TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 1     (Sayfalar: 072-079)

Olekranon kırıkları ve transolekranon kırıklı çıkıkları

Serkan Aykut 1, Yüksel Özkan 2

1 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, El Cerrahi Kliniği, İstanbul
2 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.09
Görüntüleme: 631
 - 
İndirme : 1218

Olekranon kırıkları günlük ortopedik travma pratiğinde oldukça sık görülürler. Dirsek çevresi kırıkların yaklaşık %10`unu oluşturan olekranon kırıkları basit transvers kırıklardan kompleks kırıklı çıkıklara uzanan geniş bir çeşitlilikte görülebilirler. Tümü eklem içi kırıklar olduğundan, tedavileri büyük çoğunlukla cerrahidir. Seçenekler; gergi bandı yöntemi, plak ile tespit, kanal içi tespit ve kırık parçanın çıkartılarak trisepsin ilerletilmesi olarak sayılabilir. Olekranon kırıkları uygun bir tespit ve erken hareket ile sorunsuz olarak iyileşebilir. Ancak yaralanma mekanizması, kırığın tipi ve anatominin iyi bilinmesi potansiyel artsorunlardan kaçınmada önemli rol oynar. Uygun eklem onarımı sağlanmadığında sert dirsek ve eklem yangısı kaçınılmaz problemlerdendir.

Anahtar Kelimeler : kemik kırıkları; olekranon; dirsek eklemi; proksimal, ulna