TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 1     (Sayfalar: 086-091)

Dirsek kırıklı çıkıklarının komplikasyonları

Sercan Akpınar 1, Esra Çirci 2

1 Özel Medline Adana Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Çukurova, Adana
2 Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Samatya ,İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.11
Görüntüleme: 396
 - 
İndirme : 370

Tüm eklem çıkıkları göz önüne alındığında, dirsek çıkıklarının sıklığı çocuklarda birinci, erişkinlerde ise ikinci sırada gelir; genç erişkinlerde sıklıkla gözlenir. Dirsek valgus ve supinasyonda iken aksiyel yüklenme ile posterior dirsek çıkığı %90 sıklıkta gelişir. Yaralanmanın şiddetine bağlı olarak, kapsüloligamentöz yaralanmaları içeren basit dirsek çıkıkları ya da radius başı ve koronoid kırığının eşlik ettiği kompleks dirsek çıkıkları (korkunç üçlü) gelişebilir. Dirsek bölgesinde yer alan travma, eklemin geniş yüzeyi barındırması, çevreleyen bağların fonksiyonu ve nörovasküler yapılara yakın komşuluğu nedeniyle önemlidir. Dirsek bölgesi travmaların tanı ve tedavisi karmaşıktır, komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Erken dönemde nörolojik komplikasyonlar, damarsal yaralanmalar ve kompartman sendromu görülür. Geç dönemde görülenler ise hareket kaybı, travma sonrası artroz, myositis ossifikans ve heterotopik ossifikasyon, instabilite, radyoulnar sinositoz/instabilite, kubitus rekurvatum, kaynamama, kemik iyileşmesinde bozukluklar/ malunion, enfeksiyon ve yara problemleridir.

Anahtar Kelimeler : dirsek eklemi; çıkıklar; komplikasyonlar