TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 2     (Sayfalar: 125-136)

Metakarp kırıkları

Mehmet Armangil 1, Murat Kayıpmaz 1, Sırrı Sinan Bilgin 1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi El Cerrahisi Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.15
Görüntüleme: 59
 - 
İndirme : 233

Metakarp kırıkları üst ekstremitenin en sık görülen yaralanmalarındandır. Doğru tedavi için iyi fizik muayene ve yeterli görüntüleme önemlidir. Kırığın hangi metakarpta ve hangi seviyede olduğuna, yani kırıkta açılanma, kısalık ve rotasyon derecesine göre konservatif veya cerrahi tedavi belirlenir. Cerrahi tedavide çok sayıda yöntem vardır ve bu sıklıkla kırığın geometrisine bağlıdır. Parmaklarda hareket kısıtlılığını önlemek için uzun süreli tespitlerden kaçınılmalıdır. Basamaklanması 2 mm`den fazla olan eklem içi kırıklar düzeltilmelidir. Segmenter kemik kaybının olduğu kırıklara ciddi yumuşak doku defektleri eşlik eder ve tedavinin ilk basamağında kemik uzunluğunun sağlanması önemlidir. Ulnar karpometakarpal eklem kırıklıçıkıklarının tanısı güç olabilir. Tanıda oblik grafiler ve bilgisayarlı tomografi yardımcıdır.

Başparmağın cisim kırıkları, diğer metakarp kırıklarına benzer şekilde tedavi edilir. Bununla beraber, başparmağın kaidesindeki eklem içi kırıklar kayma eğilimdedir ve posttravmatik artrite neden olmaması için daha dikkatli tedavi edilmesi gerekir. Metakarp kırığını tedavi eden hekim, tedavi seçeneklerini bilip, olası risk ve yararları göz önünde tutarsa, metakarp kırığının komplikasyonları oldukça düşüktür.

Anahtar Kelimeler : metakarpus; kemik kırıkları; komplikasyonlar