TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 2     (Sayfalar: 168-176)

Karpal kırıklı-çıkıklar

Mustafa Kürklü 1, Selim Türkkan 1, Arsen Arsenishvili 2

1 GATA, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El ve Üst Ekstremite Bilim Dalı, Etlik, Ankara
2 GATA, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Etlik, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.19
Görüntüleme: 62
 - 
İndirme : 60

El bileği karpal kırıklı çıkıkları nadir görülen, yüksek enerjili, ve morbiditesi yüksek olan yaralanmalardır. Aksiyel karpal kırıklı çıkıkları bir tarafa bırakırsak, perilunat kırıklı çıkıklarda, tanıda gecikme sık karşılaşılan bir durumdur. Morbiditeyi en aza indirmek için erken ve doğru tanı gereklidir. Bazı perilunat kırıklı çıkık olgularında, erken kapalı redüksiyonla iyi sonuçlar bildirilmiştir. Ancak iyi fonksiyonel sonuçlar için, internal tespit ve bağ tamirleri gerekebilir. Cerrahi girişimler kombine volar ve dorsal yaklaşımlarla yapılır. Aksiyel kırıklı çıkıklarla ilgili yaralanmalara yumuşak doku, tendon ve sinir yaralanmaları eşlik edebilir. Bu kırıklı çıkıkların anatomik redüksiyon ve tespiti ile birlikte, ilişkili yaralanmaların tamiri de önemlidir. Bu derlemede karpal kırıklı çıkıklarla ilgili kısa bir anatomik gözden geçirmenin ardından sınıflandırma, etiyopatogenez, tanı, tedavi ve sonuçları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler : kırıklı çıkıklar, karpal kemikler; yaralanmalar, el bileği; travma