TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2014, Cilt 13, Sayı, 2     (Sayfalar: 194-205)

Distal radius kırıklarının cerrahi tedavisi

Kemal Özaksar 1, Tahir Sadık Süğün 1

1 EMOT (El Mikrocerrahi Ortopedi ve Travmatoloji) Hastanesi

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2014.21
Görüntüleme: 58
 - 
İndirme : 274

Distal radius kırıkları sık görülen yaralanmalardandır. Buna rağmen ideal tedavi yöntemleri konusunda fikir birliği yoktur. Tedavide algoritm oluşturmak için yapılan ileriye dönük kontrollü çalışmalar, objektif bulguların ortaya koyması bakımından halen yetersizdir. Genç ve aktif hastalardaki tatmin edici olmayan sonuçların en sık olası nedeni, eklem yüzünün uyumsuzluğudur. Bunun için, eklem yüzü uyumunun sağlanarak, ağrısız el ve el bileği fonksiyonu elde edilmesi tedavinin ana hedefidir. Son on yılda, stabil olamayan kırıkların tedavisinde kullanılan internal ve eksternal tespit malzemeleri ve cerrahi teknikteki ilerlemeler sonuçların gelişmesini sağlamıştır. Birçok cerrahi tespit yöntemi, eklem yüzünün ve eşlik eden interkarpal patolojilerin tam rekonstrüksiyonunu sağlayarak, kırık tedavisi için erken rehabilitasyon protokollerine izin vermektedir. Bu yazıda, sık kullanılan tespit yöntemlerine göre distal radius kırıklarının cerrahi tedavisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : distal radius; kırıklar; cerrahi tedavi