TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 1     (Sayfalar: 001-010)

Akut çıkıklara genel yaklaşım

Nurzat Elmalı 1, Vahdet Uçan 1, Mehmet Kapıcıoğlu 1

1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.01
Görüntüleme: 528
 - 
İndirme : 1408

Travmatik çıkıklar en sık trafik kazaları, yüksekten düşmeler ve endüstriyel kazalarda, futbol ve bilek güreşi gibi sporlarda görülür. Akut çıkıklar sıklıkla omuz, dirsek, parmak, patella ve kalçada görülür. Çıkıklar nadir de olsa yaşamı veya ekstremiteyi tehdit edecek veya eklemde kalıcı fonksiyon bozukluğuna neden olabilecek ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Yaralanmış eklemi ve olası çıkığı değerlendirirken, nörovasküler durumun değerlendirilmesi ilk ve en önemli adımdır. Etkilenen ekstremitede distal duyu, motor fonksiyon, kapiller dolum ve nabızlar hızlı ve dikkatlice değerlendirildikten sonra çıkıklar mümkün olan en kısa sürede redükte edilmelidir. Komplike olmayan akut çıkıklar için ilk tedavi genellikle intravenöz analjezi ve sedasyon ile kapalı redüksiyondur. Her redüksiyon manevrasından önce ve sonra ekstremitenin nörovasküler durumu değerlendirilir ve not edilir. Nabızda belirgin zayıflama varsa veya hiç alınamıyorsa arteriyogram gereklidir. Redüksiyon yapılsa bile çıkığa neden olan yüksek enerjili travma nedeniyle eklem kıkırdağı, kapsül ve bağ hasarı ve kemiğin kanlanmasındaki bozulmaya bağlı posttravmatik artrit, avasküler nekroz ve heterotopik ossifikasyon gelişebilir.

Anahtar Kelimeler : çıkık; eklem çıkığı; travma; redüksiyon