TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 1     (Sayfalar: 032-037)

Omurganın travmatik çıkıkları

Mehmet Nuri Erdem 1, Mehmet Tezer 2

1 Işık Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Ameliyathane Hizmetleri Bölümü, İstanbul
2 Nişantaşı Ortopedi Grubu, Beşiktaş, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.04
Görüntüleme: 317
 - 
İndirme : 424

Spinal kolonun pür çıkıkları spinal travmalar içerisinde nispeten nadir görülen yaralanmalardır. Bunlar daha çok servikal kolonu ilgilendirir ve torakal veya lumbosakral omurgada çok daha nadir görülür. Bu makalede spinal kolonun çıkıkları dört ana başlık altında incelenmiştir: 1) Atlanto-oksipital çıkıklar hiperfleksiyon ve distraksiyon mekanizması ile oluşan ligamentöz yaralanmalardır. Temel tedavisi oksipitoservikal artrodezdir. 2) Atlantoaksiyel çıkıklar atlas ve aksis artiküler proçeslerin birbirinden ayrılması durumudur. İnstabilitesi olan olgularda atlanto-aksiyel füzyon ile tedavi esastır. 3) Servikal faset eklem çıkıkları unilateral veya bilateral olmalarına göre tedavi edilir. Cerrahi tedavi seçiminde eşlik eden disk patolojileri önemlidir. 4) Torakolomber bölgedeki faset eklem çıkıkları ise hemen her zaman cerrahi tedavi edilir. Özellikle bilateral çıkıklarda değişen derecelerde nörolojik defisit eşlik eder. Bu nedenle erken tanı ve tedavi önem taşır.

Anahtar Kelimeler : omurga; çıkık; kırıklar ve çıkıklar; akut