TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 2     (Sayfalar: 102-107)

Total diz protezi komplikasyonlarının epidemiyolojisi ve sınıflaması

Can Doruk Basa 1

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.12
Görüntüleme: 530
 - 
İndirme : 882

Günümüzde artmış olan total diz protezi uygulama oranlarıyla birlikte, teknik gelişmelere ve artmış olan tecrübeye rağmen komplikasyon sayıları da giderek artmaktadır. Total diz protezini doğru şekilde uygulayabilmenin yanında, gelişmiş olan komplikasyonları tanıyabilmek ve uygun şekilde yönetebilmek de önem kazanmıştır. Total diz protezi sonrası komplikasyonların yelpazesi de, minör cilt problemlerinden hayatı tehdit eden komplikasyonlara kadar, oldukça geniştir. Bu derlemede, total diz protezi ameliyatı sırasında ve sonrasında erken ve geç dönemde görülen komplikasyonlar incelenecek, görülen komplikasyonların epidemiyolojileri değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra, derginin kalan kısmında ayrıntılı irdelenecek olan konular hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler : total diz protezi; komplikasyon; epidemiyoloji; sınıflama