TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 2     (Sayfalar: 108-113)

Mortalite ve medikal komplikasyonlar

Murat Celal Sözbilen 1

1 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.13
Görüntüleme: 814
 - 
İndirme : 458

Total diz artroplastisi modern ortopedik cerrahinin en ileri gelişmelerinden biri olup güvenli ve etkili bir prosedürdür. Ancak, diz artroplastisi ölümle dahi sonuçlanabilen birçok ciddi komplikasyon ortaya çıkarabilir. Cerrahi ve anestezi alanındaki son gelişmeler elektif diz artroplastisi sonrası mortalite oranlarını belirgin düzeyde düşürdü. Buna rağmen modern tıp sayesinde ortalama yaşam süresinin uzaması, özellikle kardiyak ve diğer sistemik hastalığı olanların daha iyi sağkalımının olması, primer diz artroplastisinin bu hastalara uygulanma sıklığını arttırmıştır. Dolayısıyla, ortopedistlerin diz artroplastisi sonrası medikal komplikasyonlarla daha yüksek sıklıkta karşılaşması beklenebilir. Mevcut sistemik kronik hastalıkların varlığı komplikasyonların hatta mortalitenin artışıyla doğrudan ilişkilidir. Koroner arter hastalığı, diyabet, hipertansiyon ve benzeri çok çeşitli komorbiditelerle karşılaşılabilmektedir ve bunların ameliyat öncesi hastaya özgün ve multidisipliner olarak değerlendirilmesi gereklidir. Bu amaçla geliştirilen ASA (American Society of Anesthesiologists) ve CCI (Charlson Comorbidity Index) skorlama sistemleri risk düzeyinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. ASA skoru >3 ve buna ek olarak ileri yaş (>80), artmış VKİ (vücut kitle indeksi) (>40) ve diyabet, cerrahi sonrası komplikasyonların gelişiminde önemli risk faktörleridir. Total diz artroplastisi sonrası mortalite ve hayatı tehdit eden sistemik komplikasyon oranlarının %2–3 olması, perioperatif dönemde çok özenli bir değerlendirme yapılmasını gerektirir.

Anahtar Kelimeler : primer total diz artroplastisi; komplikasyonlar; medikal komplikasyonlar; sistemik komplikasyonlar; mortalite