TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 2     (Sayfalar: 114-127)

Derin ven trombozu ve pulmoner emboli

Soner Özcan 1, Elcil Kaya Biçer 2, Emin Taşkıran 2

1 Oltu Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Erzurum
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.14
Görüntüleme: 1183
 - 
İndirme : 3157

Venöz tromboz, venöz dolaşımda oluşan trombozların genel adıdır. Asemptomatik derin ven trombozundan ölümcül pulmoner emboliye kadar çeşitli derecelerde klinik bulgularla kendini gösterir. Total diz artroplastisi ameliyatı sonrası mortalite ve morbiditeyi arttıran önemli komplikasyonlardan biridir. Pulmoner embolinin ölümcül olabileceği ve tedavi seçeneklerinin kısıtlılığı göz önüne alındığında, önlenmesi akla daha yatkın gözükmektedir. İdeal profilakside amaç, derin ven trombozunu önlerken kanamaya bağlı komplikasyonlara neden olmamaktır. Bu yüzden risk faktörleri göz önüne alınarak uygun profilaktik ajanı seçme konusunda çeşitli kılavuzlar (American College of Chest Physicians [ACCP] ve American Academy of Orthopaedic Surgeons [AAOS] gibi kuruluşlar tarafından) geliştirilmiştir. Günümüzde venöz tromboemboli profilaksisine yönelik birçok farklı yöntem tercih edilmekte ise de bu konuda kesin kanıtlanmış veriler sınırlıdır; kullanılacak yöntemler ve süresine ilişkin tartışmalar halen devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler : diz artroplastisi; derin ven trombozu; pulmoner emboli; komplikasyon