TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 2     (Sayfalar: 128-137)

Primer total diz artroplastisi sonrası yara yeri sorunları ve yüzeyel enfeksiyon

Bülent Özkurt 1, Ali Utkan 1

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Sağlık Uygulama Merkezi, Ortopedi Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.15
Görüntüleme: 591
 - 
İndirme : 878

Yara yeri problemleri, total diz artroplastisi sonrası ciddi morbiditeye yol açan potansiyel olarak yıkıcı komplikasyonlardır. Ameliyat sonrası yara enfeksiyonuna yol açabilecek yara iyileşmesi problemleri, protezin enfeksiyonuna neden olabilir. Ayrıca, enfeksiyon oluşumu için cerrahi ve hastaya özgü risk faktörleri, yara yeri problemlerine yatkın olanlarla benzerdir. Yara sorunları ameliyat öncesi çok iyi bir planlama, hastaya ait risk faktörlerinin modifiye edilmesi, cilt insizyonunun çok dikkatli ve uygun yapılması, yumuşak dokuya saygılı cerrahi uygulanması gibi bazı önlemler ile sıklıkla önlenebilir. Total diz artroplastisi sonrası uzamış yara drenajı, artan ameliyat sonrası morbidite riski ile ilişkili olmasına rağmen, süreklilik kazanmış yara sızıntısının tedavisi için klinik uygulamalar önemli ölçüde değişmektedir. Yetmiş iki saatten uzun süren sızıntı artık tehlikesiz olarak değerlendirilemez ve bunlar potansiyel olarak enfekte olarak kabul edilir; beş günü geçerse yüzeyel ya da derin enfeksiyon riskini arttıracağı için ameliyathane şartlarında debridman yapılmalıdır. Yüzeyel enfeksiyon varlığı belirlendiğinde hızlı karar vererek acil tedavi protokolünü başlatmak, prognozu iyi yönde etkiler.

Anahtar Kelimeler : artroplasti; diz; enfeksiyon; risk faktörleri; yara iyileşmesi problemleri; cerrahi yara enfeksiyonu