TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 2     (Sayfalar: 138-150)

Primer total diz artroplastisi sonucu oluşan derin enfeksiyonun oluş nedenleri ile güncel tanı ve tedavi yaklaşımları

Vasfi Karatosun 1, Üstün Andaç Dinçtürk 1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.16
Görüntüleme: 621
 - 
İndirme : 808

Total diz artroplastisi sonrası gelişen periprostetik enfeksiyon en sık revizyon cerrahisi nedenidir. Daha önceleri de enfeksiyon tanı ve tedavisi konusunda pek çok araştırma yapılmış olmasına rağmen, bu konuda tam bir fikir birliği yoktur. Total diz artroplastisi sonrası meydana gelebilecek olan enfeksiyon durumunda öncelikle enfeksiyon kuşkusu ile hastadan ayrıntılı anamnez alınmalı, ayrıntılı fizik muayene yapılmalı, tanı koyma açısından yararlı olabilecek olan radyolojik tetkikler istenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler sonucunda enfeksiyon tanısı konulduktan sonra, uygun tedavi multidisipliner yaklaşımla gerçekleştirilmelidir. Dünyada enfekte diz artroplastisine yönelik olarak gerçekleştirilen belli başlı cerrahi yöntemleri; antibiyotik baskısı ile tedavi, antibiyotik baskısı ile beraber cerrahi debridman tedavisi, implantın çıkarılıp yeniden yerleştirilme cerrahisi (tek aşamalı, çift aşamalı), rezeksiyon artroplastisi, artrodez ve ampütasyondur.

Anahtar Kelimeler : enfeksiyon; protez; artroplasti; periprostetik enfeksiyon; derin enfeksiyon