TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 2     (Sayfalar: 156-162)

Total diz artroplastisi sonrası diz eklem sertliğinin tanısı ve tedavi seçenekleri

Can Hürel 1, Hüseyin S. Yercan 2

1 İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dalı, Manisa

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.18
Görüntüleme: 665
 - 
İndirme : 1090

Total diz artroplastisi sonrası hasta memnuniyeti, ameliyat sonrasında ulaşılan eklem hareket açıklığı derecesiyle yakından ilişkilidir. Genel olarak sert diz, total diz artroplasti ameliyatı sonrası, altı haftalık bir süreçte 90°`den daha az bir eklem hareket açıklığı ve diz fleksiyonuna ulaşılmış olmasını ifade etmektedir. Ameliyat sonrası görülme sıklığı literatürde %60`a kadar varan oranlarda bildirilmiştir. Nedenler araştırılırken, protez cerrahisi öncesindeki klinik bulguların tekrar gözden geçirilmesiyle başlanmalıdır. Aynı taraf kalça osteoartriti, kas sertliğine yol açan nörolojik hastalıklar, refleks sempatik distrofi ve heterotopik ossifikasyonlar gibi dışsal nedenler ekarte edildikten sonra, içsel faktörler olarak bilinen ve yetersiz cerrahi teknikten kaynaklanan nedenler de araştırılmalıdır. Diz fleksiyonu 90° ve altında, orta ve şiddetli seviyede ağrılı, fonksiyonel gelişimi yetersiz hastalarda tedavi endikasyonu bulunmaktadır. Uygun hastalarda ameliyat sonrası erken dönemde anestezi altında yapılan manipülasyon ilk basamak tedavi seçeneğiyken, daha geç dönemlerde cerrahi tedavi alternatifleri ön plana çıkmaktadır. Bu derlemede, total diz artroplasti ameliyatı sonrası gelişen eklem sertliği sistematik olarak değerlendirilerek tedavi stratejileri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler : total diz artroplastisi; eklem sertliği; anestezi altında manipülasyon; artroskopik gevşetme; diz revizyon artroplastisi