TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 2     (Sayfalar: 186-189)

Total diz artoplastisi sonrası ekstansör mekanizma komplikasyonları: patella tendon yırtığı; kuadriseps tendon yırtığı; patella kırıkları

Kerem Başarır 1, Mustafa Onur Karaca 2

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.22
Görüntüleme: 344
 - 
İndirme : 232

Diz ekstansör mekanizmasını içeren komplikasyonlar, total diz artroplastisi sonrası hastaların %1–12`sinde görülür ve hasta klinik sonuçları ve memnuniyeti üzerinde önemli olumsuz etkileri vardır. Bu derleme en sık karşılaşılan diz ekstansör mekanizması komplikasyonlarından olan patella tendon yırtığı, kuadriseps tendon yırtığı ve periprostetik patella kırığına odaklanmaktadır. Bu raporda diz ekstansör mekanizmasının anatomisi gözden geçirilecek, ameliyat sonrası gelişebilecek komplikasyonlar açısından riskli hastaları belirleyebilmek için risk faktörleri ayrıntılandırılacak, tanı algoritmaları ve mevcut tedavi olanakları değerlendirilecektir. Bu komplikasyonların tedavisinde çeşitli cerrahi teknikler geliştirilmiş olmasına rağmen, total diz artroplastisi sonrasında gelişen komplikasyonlarda ekstansör mekanizmayı ve hasta beklentilerini etkili bir şekilde yönetmek güçtür.

Anahtar Kelimeler : artroplastiler; diz replasman; diz yaralanmaları; patellar tendon; kuadriseps femoris; patella