TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 2     (Sayfalar: 190-200)

Primer total diz artroplastisinde karşılaşılan patello-femoral sorunlar ve çözümleri

Hakkı Sur 1, Kayahan Kayıkçı 1, Semih Aydoğdu 1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.23
Görüntüleme: 498
 - 
İndirme : 538

Total diz artroplastisi sonrasında görülen komplikasyonlar arasında patello-femoral eklemi ilgilendirenler, gerek sıklık, gerekse de ciddiyeti yönünden enfeksiyon ya da instabilite gibi diğer bazı komplikasyonlar kadar popüler değildir. Patello-femoral eklem, cerrahlar tarafından primer total diz artroplastisi sırasında çeşitli gerekçelerle biraz ihmal edilen bir eklem olduğu gibi, sorunları da genellikle küçümsenmektedir. Bu komplikasyonların spektrumu; multifaktöriyel olarak kabul edilen ama en çok patello-femoral eklem ile ilişkilendirilen ve nispeten yaygın bir sorun olan diz önü ağrısından, patellar kırık ve çıkığa kadar uzanan değişik ağırlıktaki çok sayıda komplikasyonu içeren geniş bir yelpazede bulunmaktadır. Total diz artroplastisi sonrası karşılaşılan patello-femoral eklem kökenli sorunlara yalnızca patella ve patellar komponent ile ilişkili olarak yapılan cerrahi uygulamalar değil, diğer kemiklerde yapılan işlemler; tibio-femoral eklemi ilgilendiren işlem ve uygulamaların da yol açabileceği unutulmamalıdır. Erken tasarım total diz artroplastilerinde çok daha sık olarak bu sorunlarla karşılaşılırken, zamanla protez tasarımları ve cerrahi teknikteki gelişmelerin etkisiyle oransal olarak düşmüştür. Ancak günümüzde de, patellofemoral eklem kökenli sorunlar bazen çözümü güçlük gösterebilen, ağır revizyon girişimlerini gerektirebilen, total diz artroplastisinin sonucunun kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen sorunlar olmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler : patello-femoral ağrı; patello-femoral instabilite; total diz artroplastisi