TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 2     (Sayfalar: 201-212)

Metal duyarlılığı ve metalloz

Fatma Düşünür Günsen 1, Aytül Zerrin Sin 1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.24
Görüntüleme: 484
 - 
İndirme : 1387

Metal hipersensitivitesi, özellikle nikel duyarlılığı toplumda sık görülen bir durumdur. İmplante metaller biyolojik sıvılarla temas ettiğinde aşınır ve demir, krom, nikel, alüminyum ve molibden gibi metalik iyonlar salınır. Bu metal iyonları lokal veya sistemik etkilerle hipersensitivite reaksiyonlarına neden olabilir. İmplante materyale karşı gelişen reaksiyonlardan `T-hücre aracılı Tip IV, geç tip hipersensitivite yanıtı` sorumludur. Yama testi metal duyarlılığını göstermede altın standarttır. Rutin olarak operasyon öncesi yama testi önerilmemektedir. Hastanın öyküsünde kişisel metal duyarlılığı öyküsü var ise yapılmalıdır. Hastaların ameliyat öncesi değerlendirmesi sırasında kimin hipersensitivite reaksiyonu geliştireceğini önceden belirleyen bir test yöntemi yoktur. Metal hipersensitivitesi; psödotümör formasyonuna, kronik ağrıya, eklem effüzyonuna hatta protez başarısızlığına ve değiştirilmesine neden olabileceğinden, ortopedide önemli bir sorundur.

Anahtar Kelimeler : metal duyarlılığı; ortopedik implantlar; alerji