TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 2     (Sayfalar: 213-219)

Total diz artroplastisi nörovasküler komplikasyonları

Hüseyin Gökhan Karahan 1, Cemil Kayalı 1

1 İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Karabağlar, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.25
Görüntüleme: 625
 - 
İndirme : 725

Nörovasküler komplikasyonlar, total diz artroplastisi sırasında nadir görülen, ancak ciddi morbidite, ampütasyon hatta mortalite ile sonuçlanabilecek önemli komplikasyonlardır. Vasküler komplikasyonlar genel olarak direkt damar yaralanması, psödo-anevrizma ve arteriovenöz fistül formasyonunda gözlenir. Erken tanı ve tedavi vasküler komplikasyonlar sonrası kritik öneme sahiptir. Ne yazık ki 4–6 saati geçen tanı ve tedavi sonuçları geri dönüşümsüz kas ve sinir komplikasyonları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak, mortalite ve uzuv kaybı çok nadir gözlenir. Nörolojik komplikasyonlar ise sadece cerrah ve cerrahi ile de bağlantılı olmayan periferik sinir lezyonlarını içerir. Genel olarak insidansı düşük oranda gözlenen sinir komplikasyonları, günümüzde artan artroplasti olgu sayılarıyla birlikte göreceli olarak artmaktadır. Sinir yaralanmaları, hastaların yaşam kalitesini etkileyen en önemli komplikasyonlardandır. Diz artroplastisi sırasında oluşabilecek sinir yaralanmaları için predispozan faktörler fleksiyon kontraktürlü diz, ileri valgus deformitesi, rejyonel anestezi uygulanması, turnike kullanımı, diz içi hematom gelişmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, bu faktörler sinir hasarı komplikasyonu ile birebir net ilişkilendirilememiştir. Nörovasküler komplikasyonlar, total diz artroplastisi sonrası gelişen ciddi morbidite ve uzuv kaybı ile sonuçlanabilen, çok nadir olarak görülmesine rağmen günümüzde artroplasti operasyonlarının sayısının artmasıyla beraber göreceli olarak artan en önemli komplikasyonlardandır.

Anahtar Kelimeler : total diz artroplastisi; damarsal komplikasyonlar; sinir komplikasyonları