TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 2     (Sayfalar: 237-241)

Primer total diz artroplastisinde hastalığa özgü komplikasyonlar

Erdi Özdemir 1, Ömür Çağlar 1

1 Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.27
Görüntüleme: 495
 - 
İndirme : 333

Primer osteoartrit dışı endikasyonlarla uygulanan total diz artroplastisi sayısı giderek artmaktadır. Bu hastalıklar içinde romatoid artrit, hemofilik artropati, yüksek tibial osteotomi sonrası ve nöropatik artropatiye bağlı total diz protezi uygulamaları sayılabilir. Bu hastaların ortopedik problemlerine ek sistemik problemleri olduğu ve bu problemlerin cerrahi sonuçları etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu hastaların tıbbi durumları ameliyat sonrası komplikasyonlarla doğrudan ilgilidir. Primer osteoartrit dışı hastaların primer total diz protezinde farklı komplikasyonlar görülebilir. Hastalıklara özgü komplikasyonların bilinmesi, cerrahları bu komplikasyonları azaltma ve cerrahi başarısını yükseltme konusunda yardım edecektir. Bu derleme yazısında, primer osteoartrit dışı durumlarda uygulanan total diz artroplastilerinde görülen hastalığa özgü komplikasyonlar tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler : komplikasyon; hastalığa özgü; sekonder osteoartrit