TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 3     (Sayfalar: 242-245)

Artroplastide kemik çimentosunun geçmişi ve geleceği

Faik Altıntaş 1, Onur Kocadal 1

1 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.28
Görüntüleme: 559
 - 
İndirme : 879

Artroplasti cerrahisi, günümüzde sonuçları itibariyle ortopedi ve travmatolojinin en yüz güldürücü tedavi yöntemlerinden birisidir. Yaklaşık altmış yıl önce Sir John Charney`in kalça artroplastisinde akrilik kemik çimentosu kullanmaya başlaması ile, artroplasti cerrahisinin `altın dönemi`nin başladığı söylenebilir. O günden bu yana, materyal teknolojisindeki ve çimento uygulama tekniklerindeki gelişmelere paralel olarak artroplasti cerrahisi dramatik şekilde gelişmiştir. Çimentolu protez uygulamalarında başarılı sonuçlara ulaşılabilmesi ve tekniğin geliştirilebilmesi için, çimentonun tarihsel gelişimi, kimyasal bileşenleri, uygulama teknikleri ve viskozite gibi kavramların anlaşılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : kemik çimentosu; artroplasti