TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 3     (Sayfalar: 250-257)

Günümüzde total diz artroplastisinde uygulanan çimentolama yöntemleri

Çağrı Örs 1, Yaman Sarpel 1

1 Özel Ortopedia Hastanesi, Diz ve Spor Cerrahisi Bölümü, Adana

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.30
Görüntüleme: 912
 - 
İndirme : 579

Total diz protezi ameliyatı son dönem diz artriti (gonartroz) olan hastaların tedavisinde uzun yıllardır başarı ile uygulanan bir yöntemdir. Cerrahinin başarısını, komponentlerin tespit gücünü ve protez sağkalımını arttırmak için birçok çimentolama yöntemi kullanılmıştır. Yıllar içerisinde, çimentolama yöntemi ve tekniği teknolojik gelişmeler ve değişiklikler göstermiştir. Ancak, total diz protezi cerrahisinde optimum çimentolama tekniği halen tartışmalıdır. Çimentolama tekniği, uygulanan çimento miktarı, çimento penetrasyon derinliği ve uygulama öncesi yapılan kemik yüzey hazırlıkları, cerrahın tercihine bağlıdır ve dolayısıyla çok geniş bir perspektifte çeşitlilik gösterir. Klinik ve deneysel çalışmalar sonucunda birçok teknik önerilmiş ve çelişkili sonuçlar ortaya çıkmıştır. Genel görüş olarak: kemik yüzey hazırlığının titiz yapılması ve yeterli çimento penetrasyonu, komponent tespiti için önemli parametrelerdir. Erken implant tespitindeki yetersizlikler, primer total diz protezi başarısızlığının en önemli ve en sık nedeni olan aseptik gevşemeye yol açmaktadır. Bu derleme makalede, güncel çimento uygulamaları ve uygulama tekniklerinin klinik ve deneysel sonuçlarını inceleyerek, güncel çimentolama yöntemlerini değerlendirmeyi amaçladık. Total diz protezi cerrahisinde tibial ve femoral komponent tespiti için kemik yüzey hazırlığını, tespit arttırıcı yöntemleri, çimento uygulamada kolaylık sağlayan tekniklerin sonuçlarını, güncel literatür eşliğinde değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler : total diz protezi; çimentolama; pulsatil lavaj; çimento penetrasyonu; protez tespit