TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 3     (Sayfalar: 258-261)

Diz ve kalçada antibiyotikli çimentodan spacer hazırlama tekniği

Gökhan Kaynak 1, Suat Ulutaş 1

1 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.31
Görüntüleme: 745
 - 
İndirme : 1451

Diz ve kalça protezi ameliyatlarının sayısı her geçen yıl artmakta, enfeksiyon nedeni ile revizyon ameliyatı yapılan hastaların sayısı da bu artışa eşlik etmektedir. Protez çevresi enfeksiyonları erken veya geç dönemde gerçekleşebilir. Periprostetik enfeksiyonlarda, iki aşamalı revizyon altın standart tedavi olarak kabul edilmektedir. İlk aşamada protez çıkarılmalıdır. Daha sonra irrigasyon yapılmalı, geniş debridmanlarla ölü dokular temizlenmeli ve çıkarılan protezden kaynaklanan boşluk geçici olarak antibiyotikli çimento spacer ile doldurulmalıdır. Kullanılan çimento spacer`lar statik veya dinamik olabilir. Bunların piyasada çeşitli hazır formları bulunmakla beraber, sadece belirli antibiyotikleri içermeleri ve yeterli doz içermemeleri nedeni ile sıklıkla cerrahlar tarafından yapılan custommade spacer`lar tercih edilmektedir. İkinci aşamada ise, kalıcı protezler yerleştirilmeden önce, çimento spacer çıkarılmalı, irrigasyon ve debridman tekrarlanmalıdır. Bu yazıda, iki aşamalı revizyon cerrahisi kararı verilen bir olguda kullanılan çimento spacer`ın hazırlanma aşamaları ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler : protez çevresi enfeksiyonları; iki aşamalı revizyon cerrahisi; antibiyotik yüklü çimento spacer