TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 3     (Sayfalar: 262-267)

Antibiyotikli kemik çimentosu hazırlama tekniği

Halil Can Gemalmaz 1, E. Ertuğrul Şener 2

1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.32
Görüntüleme: 667
 - 
İndirme : 1255

Kemik çimentosu, implantları kemiğe sabitlemek için geliştirilmiş olsa da, çevresine yüksek konsantrasyonda antibiyotik salınımı yapabildiği için, osteomiyelit tedavileri için kullanılabilir. Kemik çimentolarında kullanılabilecek antibiyotiklerin türleri ve miktarları hakkında bazı tartışmalar sürmektedir. İki aşamalı revizyonda, başarılı tedavi için antibiyotik yüklü çimento hâlâ altın standarttır. Revizyon ameliyatları sonrası yüksek enfeksiyon oranı nedeniyle, bazı yazarlar, profilaksi için rutin antibiyotik yüklü çimento önermektedir.

Anahtar Kelimeler : antibiyotikli çimento, revizyon