TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 2     (Sayfalar: 201-204)

Yaşlı kalça kırıklarında cerrahi zamanlama ne olmalıdır?

Esra Akdaş Tekin 1, Ali Çağrı Tekin 2

1 SBÜ Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2 SBÜ Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.35
Görüntüleme: 589
 - 
İndirme : 720

Kalça kırığı insidansı yaşlanan nüfusla beraber hızla artmaktadır ve şu anda yüksek mortalite oranı nedeniyle dünyadaki en önemli sağlık sorunlarından biridir. Kalça kırıkları yaşlı popülasyonunda hastaneye başvuru sebeplerinde de ön sıralarda yer alır. Yaşlı popülasyonda kalça kırıklarının en sık nedeni basit düşmelerdir. İleri yaşta gecikmiş cerrahinin ameliyat sonrası sonuçlar üzerindeki etkisi geniş ölçüde tartışılmaktadır. Yaşlılarda kalça kırıkları için farklı tedavi kılavuzları ameliyatın mümkün olan en kısa sürede yapılmasını tavsiye etmektedir. Gecikmiş cerrahi ve ameliyat sonrası mortalite arasındaki ilişki konusunda görüşler farklık göstermektedir. Kılavuzların ötesinde geciktirici cerrahiyi tercih edenler, bu yaklaşımın hastaları tıbbi olarak optimize etmek ve dolayısıyla ameliyat öncesi ve sonrası komplikasyon riskini azaltmak için gerekli olduğuna inanmaktadır. Başvurudan sonraki 48 saat içinde yaşlılarda kalça kırıkları için cerrahi yapılması en iyi uygulama gibi görünmektedir. 48 saat içindeki erken kalça cerrahisi daha düşük mortalite ve daha az ameliyat öncesi ve sonrası komplikasyon ile ilişkilendirilmiştir. Erken tedavinin savunucuları, bu yaklaşımın bir hastanın yatağa bağımlı kaldığı süreyi en aza indirmeyi ve böylece bası yaraları, derin ven trombozu ve idrar yolu enfeksiyonları gibi ilişkili komplikasyon riskini azalttığını iddia etmektedirler.

Anahtar Kelimeler : kalça kırığı; zamanlama; acil cerrahi