TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 3     (Sayfalar: 278-282)

Total kalça protezinde çimentolu ve çimentosuz tespit yöntemlerinin başarısı arasında fark var mıdır?

Emre Anıl Özbek 1, Bülent Erdemli 2

1 Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Yozgat
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.35
Görüntüleme: 581
 - 
İndirme : 1081

Total kalça artroplasti cerrahisi en başarılı cerrahi girişimlerden biri olmak ile birlikte, primer total kalça artroplasti cerrahisi sırasında kullanılan çimentolu ve çimentosuz tespit yöntemlerinin başarısı arasındaki tartışma devam etmektedir. Literatürde, bu iki yöntemin başarısını; ameliyat sonrası ağrı, ameliyat sonrası revizyon oranları, mortalite, implant sağkalımı ve fonksiyonel sonuç açılarından karşılaştıran birçok randomize kontrollü meta-analiz ve sistematik derleme yayımlanmıştır. Bunlara ek olarak, çimentolu ve çimentosuz yöntemlerin farklı yaş gruplarına uygulanmaları ile ameliyat sonrası başarı oranı arasında korelasyon olduğunu bildiren tartışmalı görüşler de mevcuttur. Bu yayınların sonuçlarına bakılırsa, iki yöntem arasında istatistiksel olarak anlamlı bazı farklılıklar saptanmasına rağmen bunların günlük klinik pratik uygulama içerisinde ne kadar etkili olduğu tartışmalıdır. Bu derlemenin amacı ise, literatürde çimentolu ve çimentosuz yöntemlerin ameliyat sonrası erken ve uzun dönem başarılarını değerlendiren yayınların, sistematik derlemelerin, meta-analizlerin derlenmesi ve buna ek olarak, kıdemli artroplasti cerrahı olan yazarların bu iki yöntemin ameliyat sonrası başarı oranları hakkında, günlük klinik pratik uygulama açısından görüşlerinin bildirilmesidir.

Anahtar Kelimeler : total kalça protezi; çimentolu total kalça protezi; çimentosuz total kalça protezi; fonksiyonel sonuç