TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 4     (Sayfalar: 305-307)

Çocuk kırıklarının etiyolojisi ve epidemiyolojisi

Osman Nuri Özyalvaç 1, Evren Akpınar 1

1 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.40
Görüntüleme: 337
 - 
İndirme : 316

Çocuk kemikleri kalın periost yapısı ve düşük elastisite modülü sayesinde erişkine göre kırık oluşumuna karşı daha dayanıklı olsa da, çocuklarda kırıklar erişkine göre çok daha fazla görülmektedir. Bunun nedeni, çocukların daha fazla travmaya maruz kalmasıdır. Cinsiyet, yaş ve çeşitli çevresel etkenler çocuk kırıklarının etiyolojisi ve epidemiyolojisini önemli ölçüde etkilemektedir. Çocukların maruz kaldığı travmaların ve çocuk kırıklarının önüne geçebilmek için bu yaralanmaların etiyolojisi ve epidemiyolojisi hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : çocukluk çağı kırıkları; çocukluk çağı kırıklarının etiyolojisi; çocukluk çağı kırıklarının epidemiyolojisi