TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 5     (Sayfalar: 473-481)

Venöz tromboembolizm risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Aykut Koçyiğit 1, Bülent Atilla 2

1 Polatlı Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.60
Görüntüleme: 494
 - 
İndirme : 1676

Venöz tromboemboli, (VTE) derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner tromboembolizm (PTE) hastalıklarını da içeren, yıllık insidansı erişkin popülasyonda %0,1–0,3 olan potansiyel ölümcül bir hastalıktır. Tanı konulduktan sonra bir ay içinde ölüm oranı DVT hastalarında %6, PTE hastalarında %12`dir. Bu nedenle VTE, önlem alınmazsa, hastane morbidite ve mortalitesinin en önemli nedenidir. Majör ortopedik cerrahi sonrasında profilaksi uygulanmayan hastalarda %40–60 oranında DVT ortaya çıkmaktadır. VTE ve tekrarlayan VTE için birçok risk faktörü vardır. Hastanede yatan hastaların çoğu VTE açısından en az bir risk faktörüne sahipken, bu hastaların %40`ı üç veya daha fazla risk faktörü taşımaktadır. Majör ortopedik cerrahiler olarak bilinen kalça kırıkları, diz ve kalça artroplastileri yüksek VTE riskine sahiptir. Majör ortopedik cerrahiler yanında, hastaya özel (yaş, kilo, sigara, genetik trombofililer, VTE öyküsü gibi) bilinen ek klinik riskler bulunabilir. Bu nedenle, VTE ve kanama risk analizi her hasta için ayrı ayrı yapılmalıdır. Risk faktörlerinin değerlendirilmesinde çeşitli skorlama yöntemleri ve kılavuzlar bize yol gösterebilir. DVT ve fatal olan pulmoner emboliden korunmanın yolu, hastaların VTE risk faktörleri ve kanama riskleri açısından iyi değerlendirilmesi sonucunda hastaya özgü profilaksi tedavisinin uygulanmasından geçer.

Anahtar Kelimeler : tromboembolizm; venöz tromboembolizm; pulmoner emboli; risk faktörleri