TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 5     (Sayfalar: 482-485)

Venöz tromboembolizmde tanı yöntemleri

Şahin Çepni 1, Osman Tecimel 1

1 Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.61
Görüntüleme: 561
 - 
İndirme : 543

Venöz tromboemboli, klinik olarak belirti vermeyen derin ven trombozundan, ölümcül pulmoner emboliye kadar değişen durumları içeren ve çok sık görülen bir hastalıktır. Bu potansiyel olarak öldürücü komplikasyon, en sık majör travma veya ortopedik cerrahiye ikincil olarak gözlenir. Pulmoner venöz tromboembolide tanı yaklaşımlarının ana hedefi, non-invaziv yöntemlerin kombine kullanılarak pulmoner anjiyografi gereksiniminin azaltılmasıdır. Mortaliteyi azaltmak için, venöz tromboemboli ve ölümcül komplikasyonu olan pulmoner emboli tanılarının hızlı bir şekilde konulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : derin ven trombozu; pulmoner emboli; tromboemboli