TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 5     (Sayfalar: 486-488)

Tromboemboli profilaksisinde mekanik yöntemler

Burak Beksaç 1

1 Beksaç Sağlık Hizmetleri, Ortopedi ve Travmatoloji, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.62
Görüntüleme: 510
 - 
İndirme : 383

Majör ortopedik cerrahi, venöz tromboemboli açısından yüksek riskli gruba girmektedir. Venöz tromboemboli, mortaliteye kadar gidebilen komplikasyonlara neden olabileceğinden, bu komplikasyonların önlenmesi için profilaksi şarttır. Venöz tromboemboli profilaksisi farmakolojik ve mekanik olarak birbirini tamamlayıcı iki bölüme ayrılabilir. Profilaksi için kullanılan mekanik metodlar arasında; ameliyat sonrası erken hasta mobilizasyonu, dereceli basınçlı çoraplar, intermittan pnömatik (alt ekstremiteye aralıklı basınç uygulayan) cihazlar ve venöz ayak pompaları vardır. Venöz tromboemboli profilaksisinde mekanik yöntemlerin kullanımı orta/düşük kanıt düzeyinde olsa da başlıca kılavuzlarda kuvvetli olarak tavsiye edilmektedir. Mümkünse tümünün (erken mobilizasyon, ayak bileği hareketleri, dereceli basınçlı çoraplar ve intermittan pnömatik cihazlar) farmakolojik profilaksiye ek olarak kullanımı, derin ven trombozu ve buna bağlı gelişebilecek pulmoner emboliyi azaltıcı etki gösterir.

Anahtar Kelimeler : tromboemboli; profilaksi; mekanik